Veel gestelde vragen

Mijn lijf:

een prima plek

om in en mee

te leven!

Wat is lichaamsgerichte psychotherapie nu eigenlijk?

Bij lichaamsgerichte psychotherapie praten we niet alleen over jouw klachten, maar gebruiken we je lijf als ingang. Alle opgeslagen emoties en ervaringen liggen daar opgeslagen. Deze hebben invloed op je gedachten en gevoelens. Middels lichaamsgerichte oefeningen werken we met deze emoties en ervaringen.

 

Waarom heet je praktijk Taboe coaching en therapie?

Vanuit mijn jeugd heb ik geleerd dat er bepaalde onderwerpen niet bespreekbaar waren. Denk bijvoorbeeld aan emoties benoemen of praten over seksualiteit. Onderwerpen die ik ook vaak terug hoor bij mijn cliënten. Er werd simpelweg niet over gesproken. Alleen als het niet besproken wordt, wil dat niet zeggen dat het er niet is. Het uit de taboesfeer halen, geeft ruimte, licht- en luchtigheid. Er ontstaat weer stroming, want er is geen ‘geheim’ meer.

 

Hoelang duurt een traject gemiddeld?

Afhankelijk van jouw probleem waarmee jij komt en hoe diep je daarin wilt gaan, kan je al gauw denken aan een traject tussen de 6 maanden en een jaar. Mede afhankelijk van hoe frequent je een sessie neemt. Dan is het wel echt mogelijk om een blijvend effect te bewerkstelligen. Voor kinderen en jongeren duurt een traject meestal korter, zo’n 3 maanden. 

Wat te doen bij een eventuele ontevredenheid?

In allereerste plaats probeer ik zo zorgvuldig mogelijk te werken, heb ik tot op heden alleen maar positieve reacties gekregen op mijn sessies en evalueren we regelmatig. Het tijdspad bewaak ik. Deze vraag opnemen op mijn website is een verplichting vanuit mijn beroepsvereniging.

Mocht het toch voorkomen dat je als cliënt ontevreden bent, dan proberen we samen tot een oplossing te komen. Mochten we daar samen niet uitkomen, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen of een geschil te beslechten door een partij die onafhankelijk is van mij als therapeut of van mijn beroepsvereniging. Daarvoor bestaat het klachtrecht de Wkkgz, aangesloten bij de geschillencommissie Cam Coop. Email: vertrouwenspersoon@sblp.nl