Tarieven

Lees hier over de tarieven van kindcoaching tot
EMDR-sessies.
Het is ook mogelijk om een pakket af te nemen.
Afhankelijk van jullie situatie zijn er vergoedingen mogelijk via de verzekeraar of werkgever. Zelfs de belastingdienst kan meebetalen.

Coaching / therapie

Telefonisch kennismakingsgesprek (max. een half uur)     

Duurt deze langer: elk (deel van) kwartier langer                           

Intake kind/volwassene (70-75 minuten)   

Elk (deel van) kwartier langer                      

Sessie volwassene (70-75 minuten)    

Elk (deel van) kwartier langer         

EMDR sessie (90 minuten)                                                      

Elk (deel van) kwartier langer                           

Sessie vergoed door de werkgever (70-75 minuten)                

            

.

gratis

€  20,00

€  85,00

€  20,00

  85,00

€  20,00

€  95,00

€  20,00

€  95,00 excl BTW

* Pakketten

Voorwaarden:

 • Inclusief intake (bij kinderen met ouders) sessie;
 • Alleen mogelijk bij afname iedere 14 dagen een sessie;
 • Pakket geeft verplichting tot betaling van alle behandelingen, ook indien er besloten wordt niet alle sessies te volgen;
 • Sessies worden bij intake dan wel kennismaking gelijk allemaal ingepland;
 • Betaling kan in één keer of per sessie in maandfactuur;
 • Annulering kan kosteloos tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak, daarna zal de gehele sessie in rekening worden gebracht.
  Sessies voor de maandag kunnen kosteloos tot de vrijdag ervoor, uiterlijk tot 10:00 uur, worden geannuleerd

Kennismakingspakket
5x sessie (70-75 minuten) – duur 10 weken              € 83,00/sessie  korting € 10,00

Standaard pakket 
10x sessie (70-75 minuten) – duur 20 weken            € 82,50/sessie  korting € 25,00          

Ik voldoe aan de PLATO norm, die in ieder geval voor de VGZ groep (gedeeltelijk) recht geeft op vergoeding, bij een aanvullende verzekering, van mijn sessies. Check daarvoor uw eigen zorgverzekering.

Andere mogelijkheden om (gedeeltelijk) geld terug te krijgen zijn via:

   * De belastingdienst > alle kosten m.b.t. zorg welke NIET door de zorgverzekering vergoed worden, kunnen bij het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting onder de post ‘bijzondere ziektekosten’ worden opgegeven. Wel is hiervoor een drempel van (ik dacht) € 250,-. Alles daarboven kan je dus opgeven;

 

   * De werkgever (opleidings-, vitaliteits-, zorgbudget o.i.d.);

 

   * Een zorgverzekeraar die coaching in een aanvullend pakket heeft.

 

 

Mijn sessies vallen onder psychosociale therapie.

Ik ben aangesloten bij:
SBLP Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgerichte Psychotherapie
RBCZ Register Beroepsbeoefening Complementaire Zorg

   

Coaching / therapie

Telefonisch kennismakingsgesprek (maximaal een half uur)
gratis        

Duurt deze langer: elk (deel van) kwartier langer € 20,-            

Intake kind/volwassene (70-75 minuten)
€ 85,-    

Elk (deel van) kwartier langer  € 20,-

Sessie volwassene (70-75 min) € 85,-

Elk (deel van) kwartier langer  € 20,-

EMDR sessie (90 minuten)
€ 95,00    

Elk (deel van) kwartier langer € 20,-                                                 

Sessies vergoed door de werkgever (70-75 minuten)
€ 95,-    excl. BTW            

            

Pakketten

Voorwaarden:

 • Er wordt een behandelovereenkomst afgesloten;
 • Gratis telefonisch kennismakingsgesprek (max. een half uur) mogelijk;
 • Inclusief intake (bij kinderen met ouders) sessie;
 • Alleen mogelijk bij afname iedere 14 dagen een sessie;
 • Pakket geeft verplichting tot betaling van alle behandelingen, ook indien er besloten wordt niet alle sessies te volgen;
 • Sessies worden bij intake dan wel kennismaking gelijk allemaal ingepland;
 • Betaling kan in één keer of per sessie in maandfactuur;
 • Annulering kan kosteloos tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak, daarna zal de gehele sessie in rekening worden gebracht.
  Sessies voor de maandag kunnen kosteloos tot de vrijdag ervoor, uiterlijk tot 10:00 uur, worden geannuleerd

Kennismakingspakket
5x sessie (70-75 minuten) – duur 10 weken
€ 83,00/sessie  korting € 10,00

Standaard pakket
10x sessie (70-75 minuten) – duur 20 weken
€ 82,50/sessie  korting € 25,00         

Ik voldoe aan de PLATO norm, die in ieder geval voor de VGZ groep (gedeeltelijk) recht geeft op vergoeding, bij een aanvullende verzekering, van mijn sessies. Check daarvoor uw eigen zorgverzekering.

Andere mogelijkheden om (gedeeltelijk) geld terug te krijgen zijn via:

 • De belastingdienst (coaching kan gezien worden als studiekosten);
 • De werkgever (opleidings-, vitatiteits-, zorgbudget o.i.d.);
 • Een zorgverzekeraar die coaching in een aanvullend pakket heeft.Mijn sessies vallen onder psychosociale therapie.
 • Ik ben aangesloten bij: SBLP Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgerichte Psychotherapie
  en RBCZ Register Beroepsbeoefening Complementaire Zorg