Tarieven

Lees hier over de tarieven van (kind)coaching/therapie tot EMDR-sessie.
Afhankelijk van jullie situatie zijn er vergoedingen mogelijk via de verzekeraar of werkgever. Zelfs de belastingdienst kan meebetalen.

Coaching / therapie

Telefonisch kennismakingsgesprek (max. een half uur)                     

Intake kind/volwassene (70-75 minuten)                   

Sessie volwassene (70-75 minuten)  

Sessie kind tot 17 jaar (60 minuten)  

EMDR sessie (90 minuten)                                                         

Relatie-/gezinstherapie (90 minuten)   

Alle sessies hierboven, duurt deze langer: per elk (deel van) kwartier     

Sessie vergoed door de werkgever (70-75 minuten)     

      

            

 

gratis

€  95,00

  95,00

€  85,00

€ 125,00

€ 125,00

€  24,50

€ 125,00

 

Annulering kan kosteloos tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak, daarna zal de gehele sessie in rekening worden gebracht.
Sessies voor de maandag kunnen kosteloos tot de vrijdag ervoor, uiterlijk tot 12:00 uur, worden geannuleerd.

Ik voldoe aan de PLATO norm, die in ieder geval voor de VGZ groep (gedeeltelijk) recht geeft op vergoeding, bij een aanvullende verzekering, van mijn sessies. Check daarvoor jouw eigen zorgverzekering.

Andere mogelijkheden om (gedeeltelijk) geld terug te krijgen zijn via:

* De belastingdienst > alle kosten m.b.t. zorg welke NIET door de zorgverzekering vergoed worden, kunnen bij het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting onder de post ‘bijzondere ziektekosten’ worden opgegeven. Wel is hiervoor een drempel van (ik dacht) € 250,-. Alles daarboven kan je dus opgeven;

* De werkgever (opleidings-, vitaliteits-, zorgbudget o.i.d.);

* Een zorgverzekeraar die coaching in een aanvullend pakket heeft.

 

Mijn sessies vallen onder psychosociale therapie.

Ik ben een geregistreerd therapeut en aangesloten bij:
SBLP: Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgerichte Psychotherapie
RBCZ: Register Beroepsbeoefening Complementaire Zorg

RBCZ

Coaching / therapie

Telefonisch kennismakingsgesprek (maximaal een half uur)
gratis        
    

Intake kind/volwassene (70-75 minuten)
€ 95,00     

Sessie volwassene (70-75 min) € 95,00

Sessie kind (60 min) € 85,00

EMDR sessie (90 minuten)
€ 125,00    
    

Relatie-/gezinstherapie (90 minuten)
€ 125,00

Alle sessies hierboven, duurt deze langer: per elk (deel van) kwartier € 24,50 

Sessies vergoed door de werkgever (70-75 minuten) € 125,00

            

Annulering kan kosteloos tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak, daarna zal de gehele sessie in rekening worden gebracht.
Sessies voor de maandag kunnen kosteloos tot de vrijdag ervoor, uiterlijk tot 12:00 uur, worden geannuleerd     

Ik voldoe aan de PLATO norm, die in ieder geval voor de VGZ groep (gedeeltelijk) recht geeft op vergoeding, bij een aanvullende verzekering, van mijn sessies. Check daarvoor jouw eigen zorgverzekering.

Andere mogelijkheden om (gedeeltelijk) geld terug te krijgen zijn via:

  • De belastingdienst (coaching kan gezien worden als studiekosten);
  • De werkgever (opleidings-, vitatiteits-, zorgbudget o.i.d.);
  • Een zorgverzekeraar die coaching in een aanvullend pakket heeft. Mijn sessies vallen onder psychosociale therapie.
  • Ik ben een geregistreerd therapeut en aangesloten bij: SBLP Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgerichte Psychotherapie
    en RBCZ Register Beroepsbeoefening Complementaire Zorg RBCZ