Systemisch Coachen

praten over gevoelens is niet
voor iedereen even makkelijk.
Het in beeld brengen geeft
vaak inzicht waardoor communicatie vloeiender
lijkt te gaan.
Ontdek deze unieke
manier van communicatie.

.

.

.

Systemisch Coachen

praten over gevoelens is niet

voor iedereen even makkelijk.

Het in beeld brengen geeft

vaak inzicht waardoor communicatie

vloeiender lijkt te gaan.

Ontdek deze unieke

manier van communicatie.

Systemisch coachen is een manier van coachen welke op verschillende manier kan worden toegepast. Bij beiden breng je de gesproken taal in beeld:

– de client zet zichzelf in als beeldmateriaal
– een tafelopstelling met óf playmobiel-poppetjes óf houten poppetjes.

De praktijk heeft uitgewezen dat een gesprek in beeld brengen heel verhelderend werkt en ook al vanaf een hele jonge leeftijd. Voor wie systemisch coachen:

– bij een kind
– bij een jongere
– bij een volwassene

Zo kan het ook al ingezet worden bij baby’s. Daarbij geeft de baby ‘signalen’, deze kunnen heel summier zijn en zullen door mij als therapeut opgepakt en vertaald worden naar de ouders. Bij een baby-opstelling zijn naast de baby ook altijd (voor zover mogelijk) beide ouders aanwezig.

Heeft een baby dan al therapie nodig?

Dit kan inderdaad soms heel nuttig zijn. De enige manier waarop een baby zich kan uiten is middels huilen. Intuïtief weten heel veel ouders, vaak de moeder voelt dit feilloos aan, dat de baby iets wil ‘vertellen’. Middels huilen laat de kleine dit merken. Als aan alle wensen (knuffelen-voeding-schone luier) is voldaan en de baby blijft maar huilen, dan probeert de baby iets duidelijk te maken aan de ouders. Met dat ‘iets’ zullen we gaan werken. Wat zichtbaar kan zijn is een herhalende beweging met een hand of een voet. Ook kan de baby duidelijk maken, middels spiegeling, dat er gewerkt moet worden met een ouder. Wat ik hierbij vaak terug krijg van ouders is, dat het bijna verbazend is hoe snel er bij de baby verandering zichtbaar is.

En dit alles zonder gesproken taal.

Voor velen geldt dat het vaak moeilijk is om onder woorden te kunnen brengen wat hen bezighoudt. Zeker als dit tijdens het opgroeien niet als vanzelfsprekend meegekregen is.

Hierbij kan je denken aan heftige gevoelens van angst, woede, agressie, irritatie, frustratie, verdraagzaamheid of verdriet. In alledaagse situaties, maar juist ook bij gepest worden (op school of werkplek), leerproblemen of in diverse rouwfases.

En het vertellen middels poppetjes gaat vaak makkelijker af en is voor alle leeftijden geschikt. Elke situatie kan met poppetjes worden neergezet, wat maakt dat reacties en gevoelens eenvoudig inzicht kunnen brengen, waardoor de communicatie een stuk vloeiender lijkt te gaan.

Bij volwassenen

kies ik vaak voor de persoonlijke systemische coaching, waarbij er diepgaande inzichten verkregen kunnen worden en onbewuste patronen worden bloot gelegd. En deze patronen hebben vaak een doorwerking op de omgeving. Indien hier inzicht in wordt verkregen is een duurzame gedragsverandering mogelijk.

Systemisch coachen is een manier van coachen welke op verschillende manier kan worden toegepast. Bij beiden breng je de gesproken taal in beeld:

– de client zet zichzelf in als beeldmateriaal
– een tafelopstelling met óf playmobiel-poppetjes óf houten poppetjes.

De praktijk heeft uitgewezen dat een gesprek in beeld brengen heel verhelderend werkt en ook al vanaf een hele jonge leeftijd. Voor wie systemisch coachen:

– bij een kind
– bij een jongere
– bij een volwassene

Zo kan het ook al ingezet worden bij baby’s. Daarbij geeft de baby ‘signalen’, deze kunnen heel summier zijn en zullen door mij als therapeut opgepakt en vertaald worden naar de ouders. Bij een baby-opstelling zijn naast de baby ook altijd (voor zover mogelijk) beide ouders aanwezig.

Heeft een baby dan al therapie nodig?

Dit kan inderdaad soms heel nuttig zijn. De enige manier waarop een baby zich kan uiten is middels huilen. Intuïtief weten heel veel ouders, vaak de moeder voelt dit feilloos aan, dat de baby iets wil ‘vertellen’. Middels huilen laat de kleine dit merken. Als aan alle wensen (knuffelen-voeding-schone luier) is voldaan en de baby blijft maar huilen, dan probeert de baby iets duidelijk te maken aan de ouders. Met dat ‘iets’ zullen we gaan werken. Wat zichtbaar kan zijn is een herhalende beweging met een hand of een voet. Ook kan de baby duidelijk maken, middels spiegeling, dat er gewerkt moet worden met een ouder. Wat ik hierbij vaak terug krijg van ouders is, dat het bijna verbazend is hoe snel er bij de baby verandering zichtbaar is.

En dit alles zonder gesproken taal.

Voor velen geldt dat het vaak moeilijk is om onder woorden te kunnen brengen wat hen bezighoudt. Zeker als dit tijdens het opgroeien niet als vanzelfsprekend meegekregen is.

Hierbij kan je denken aan heftige gevoelens van angst, woede, agressie of verdriet. In situaties van gepest worden (op school of werkplek), leerproblemen of in diverse rouwfases.

En het vertellen middels poppetjes gaat vaak makkelijker af en is voor alle leeftijden geschikt. Elke situatie kan met poppetjes worden neergezet, wat maakt dat reacties en gevoelens eenvoudig inzicht kunnen brengen, waardoor de communicatie een stuk vloeiender lijkt te gaan.

Bij volwassenen

kies ik vaak voor de lijflijke systemische coaching, waarbij de cliënt zichzelf inbrengt als deelnemer. Hierbij worden er diepgaande inzichten verkregen, lijflijke doorvoeld en komen veelal onbewuste patronen bloot gelegd. En deze patronen hebben vaak een doorwerking op de omgeving. Indien hier inzicht in wordt verkregen is een duurzame gedragsverandering mogelijk.