Scheiding

Jullie kind heeft niets te maken met jullie ruzie,

dat is een volwassen aangelegenheid.

Jullie kind wil alleen maar kind zijn,

loyaal naar beide ouders!

Scheiding

Jullie kind heeft niets te maken met jullie ruzie, dat is een volwassen aangelegenheid.

Jullie kind wil
alleen maar kind zijn,
loyaal naar beide ouders!

Vertellen

We denken vaak dat hele jonge kinderen niets begrijpen wat scheiden is en dat ze er niet zo’n last van hebben. Vergis je niet. Dat wat er gebeurt komt binnen op verschillende niveaus. Met woorden, met energie, visueel. Vertel ieder kind, ook een baby wat er gaat gebeuren. De toon en je geruststellende woorden kunnen bijdragen aan hun verwerking van de gebeurtenis. Duidelijkheid is belangrijk voor het jonge kind. Het schept veiligheid.

Peuters en kleuters zijn vaak bang en ongerust maar lijken op termijn goed om te kunnen gaan met scheidingssituaties. Wat het meest bij hen speelt is verlatingsangst. Alle kinderen, ook al zijn ze volwassen en het huis al uit, zijn aangedaan door een scheiding, echter de meest kwetsbare leeftijd is over het algemeen tussen 3 en 10 jaar.

Emoties mogen er zijn

We zijn gelukkiger als we ruimte bieden aan verdriet. Dat ook tijdig doen en het normaliseren. Als het er mag zijn, hoef je niet te leven met een last. Als het er mag zijn hoef je je niet te schamen of te denken dat je een uitzondering bent/ als het er mag zijn, erken je dat je mens bent en je je eigen best haalbare oplossing mag vinden en mag leren in de weg ernaar toe. Dat het menselijk is als je het even niet alleen kunt. Dat recht moet er ook zijn voor kinderen.

Prestaties

Scheiding speelt een rol bij wisselende prestaties. Ook kan het kind juist beter gaan presteren. Ze gaan extra hun best doen, want hun ouders hebben het al zo zwaar, zoveel verdriet.  Niemand ziet hoe erg het kind eigenlijk lijdt. Het kind mag leren kind te zijn. Dat een scheiding van volwassenen is en dat zij een plek mogen hebben om te delen, leren om te gaan met de scheiding en ervaren dat ze niet alleen te maken hebben met strubbelingen die ze ervaren. Als het goed gaat met het kind, is dit terug te zien in de relatie met de ouders, alsook met de prestaties op school.

Laten we kinderen hun puurheid, innerlijk weten, eigen kracht, hun nieuwsgierigheid en ontwikkeling en talent om te groeien niet verstoren. Laten we hen niet opgeslokt worden in loyaliteit, zorgen en het verhaal van hun ouders leven.

Als ouder weet ik, dat het geluk van je kind altijd voorop staat!

Begeleiding

Mocht nu ineens wel de (school)prestaties achteruit gaan, uw kind minder gaan spelen, zich terugtrekt op zijn kamer of juist heel ander gedrag gaan vertonen dan u gewend bent, dan is het fijn dat uw kind met iemand kan praten waarbij zijn verhaal veilig is, waar ruimte is om te delen, om kind te mogen zijn, even niets te hoeven. Zo iemand kan (tijdelijk) even fijn voelen en nodig zijn. Door middel van tekenen, bewegen, praten, even niets anders hoeven dan uitsluitend dat er geluisterd wordt kan ik dat luisterende oor zijn.