Taboe coaching en therapie

Bewegings- en hechtingsbegeleiding I Draagconsulent

voor meer verbinding met jezelf, je kindje én je partner

Berenkoog 49 1822 BN Alkmaar
www.taboecoaching.nl
Mobiel: 06 15 36 07 17
taboecoaching@gmail.com

Privacy bepalingen

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Verder dat ik als jouw therapeut / coach

 • zorgvuldig omgaat met jouw persoonlijke en medische gegevens.
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als jouw behandelende therapeut / coach heeft zij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • Samen met jou het doel vaststelt en die geldt als rode draad door alle sessies.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • De therapeut / coach heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Ook kunnen er in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die therapeut, na expliciete toestemming van de cliënt, opgevraagd heeft bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van de therapeut / coach.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de therapeut / coach een factuur kan opstellen en haar administrateur een (verplichte) jaarrapportage maken kan.

Privacy op de zorgnota

 • Deze gegevens in het cliëntendossier blijven -zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist- 20 jaar bewaard.
 • Eventuele nabestaanden hebben -na overlegging van wettelijk bewijs- recht van inzage in het dossier.
 • Indien de therapeut / coach vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal zij jou eerst informeren en expliciet schriftelijk toestemming vragen.
 • Naam cliënt, adres en woonplaats.
 • Geboortedatum cliënt.
 • De datum en duur van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘psychosociale therapie.’
 • De kosten van de sessie.