Reflexintegratie

Spelen is bewegen, daarom is het van essentieel belang dat ieder kind zoveel mogelijk leert onderzoeken en ervaren. Vooral ook buiten.
Ritmische bewegingen helpen om de primaire reflexen te integreren.

Reflexintegratie

Spelen is bewegen, daarom is het van essentieel belang dat ieder kind zoveel mogelijk ruimte krijgt om te onderzoeken en ervaren. Vooral ook buiten.
Ritmische bewegingen helpen om de primaire reflexen te integreren.

Reflexen

Elke baby die wordt geboren beschikt over een heleboel aangeboren, van nature meegekregen reflexen, impulsieve bewegingen. Deze zijn al vroeg tijdens de zwangerschap (eerste wordt aangelegd met 5 weken in de baarmoeder) ontstaan en worden bij een natuurlijk bevalling weer ‘aangezet’. Deze bewegingen zijn nodig om te overleven en jezelf te beschermen gedurende de eerste maanden van het leven.

Zo heb je onder andere de zuigreflex, de zoekreflex, de loopreflex en de valreflex. Iedereen wordt met deze reflexen geboren en wanneer je de reflexen stimuleert, reageer je automatisch.
Wanneer primaire reflexen nog onvoldoende in het centrale zenuwstelsel zijn geïntegreerd, blijven signalen uit de hersenstam ervoor zorgen dat het lichaam nog steeds automatisch reageert, op de reflexmatige manier dus. Veelal wordt dit gedrag als storend ervaren door de omgeving, terwijl het kind zelf hier niks aan kan doen, het is het gedrag of de beweging van die autonome reflex. Het kind laat gedrag zien vanuit de fight-flight-freeze respons.

Kinderen die via een keizersnede, tang/vacuümverlossing, stortbevalling, langdurige bevalling, etc. geboren zijn, hebben mogelijk bepaalde geboortereflexen niet goed doorlopen, waardoor deze reflexen moeilijker kunnen integreren. Bij die kinderen is de kans groter dat er nog reflexen actief blijven waardoor ze op latere leeftijd leer- en/of gedragsproblemen kunnen krijgen.

Ontwikkeling

Op het moment dat een primaire reflex niet goed geïntegreerd is, kan de daarop volgende ontwikkeling vertraging oplopen of helemaal niet ontstaan.

Volgens de RMTi methode en/of de MNRI ® methode kunnen nog actieve reflexen op een simpele, maar diepgaande manier geïntegreerd worden. Daarmee stelt de hersenstam de hogere hersenen in staat alsnog verder uit te rijpen en zich te ontwikkelen. Hoe beter we de diverse hersengebieden kunnen bereiken, hoe beter we diverse taken kunnen aanpakken en zaken kunnen oplossen, organiseren, leren en strategieën kunnen ontwikkelen.

Spelen

Spelen is bewegen, daarom is het van essentieel belang dat ieder kind zoveel mogelijk leert observeren, onderzoeken, ervaren, kopiëren, vallen en opstaan, inschatten, samenspel, waarbij vies worden zeker niet mag ontbreken. Herhalende ritmische bewegingen helpen om de primaire reflexen te integreren.

Integreren

Het lichaam leert eerst hoe het reflexpatroon behoort te bewegen en volgt daarna het aangeleerde patroon. De langzaam en bewust uitgevoerde bewegingspatronen dringen diep door tot in de hersenstam, waar de reflexen opgeroepen worden.
De symptomen, die hun oorzaak vinden in de nog actieve reflexen, verdwijnen of verminderen bij herhaalde oefening.

Tijdens de behandeling worden er oefeningen voorgedaan en uitgelegd aan de ouders voor thuis.
Tijdens de sessie is een van de ouders (gedeeltelijk) aanwezig en deze kijkt mee hoe ze de oefeningen thuis kunnen gaan uitvoeren.
Na 2 tot 3 weken komen jullie terug en bekijken we hoe het is gegaan met de reflexen en of er nieuwe oefeningen worden meegegeven.

Recensie:

We hebben nu 5 maanden reflexintegratie – embodiment bij Ria gevolgd en ons dochtertje van 8 jaar heeft onlangs opnieuw een Citotest afgelegd. Zij is voor rekenen een half jaar vooruit gegaan. Ze glom van trotsheid! Fam. Berg